Uppvärmning
– 4min rodd halva gruppen
– 4min smash av lats och laterala sidolinje töj (förberedelse för overhead rörelser).
– 1min band pull aparts med overhead rörelse alla.

MetCon
In teams of two, alternating complete rounds, complete as many rounds and reps as possible in 10 minutes of:
– 7 Burpee over bar
– 7 Front Squats 60/40
– 7 Strict Pull-Ups

Rest 2min

In teams of two, alternating complete rounds, complete as many rounds and reps as possible in 8 minutes of:
– 9 Burpee over bar
– 9 Push Press 60/40