Kostrådgivning

Du får en individanpassad kostplan som är utformad helt efter dig, dina förutsättningar och dina mål. Veckovisa uppföljningar sker 
över mejl och 1 gång i månaden ses vi i boxen. Det här passar dig som önskar mycket stöd och peppning i din livsstilsförändring.

​Vi börjar med att träffas för ett första möte i boxen där vi går igenom ditt nuläge och mål, vi gör även en inbodymätning. Utifrån detta
utformar jag sedan din individuella kostplan med mängdangivelser (lunch & middag) för olika livsmedel, dessa gör de enkelt för dig att
kunna applicera dina mått på valfritt recept. Du får även med 7 olika frukostförslag, 8 lunch & middagsrecept samt 7 mellanmålsförslag, alla
anpassade utefter dina behov och mål. Genom att utgå från de ingredienser och mängder du får är de bara din fantasi som sätter gränsen för
vad du kan skapa för måltider.

Uppföljning sker via mejl 1 gång per vecka där du ansvarar för att skicka in din uppföljning som jag sedan ger återkoppling på, justering av
kostschemat görs vid behov.

En gång i månaden träffas vi återigen på Crossfit Halmstad där vi gör en ny inbodymätning och pratar om hur de går, vilka utmaningar
du stöter på och vilka framsteg du har gjort. Dessa uppföljningsmöten, precis som med uppstartsmötet, bokar du själv in via hemsidan.

Vid uteblivet inbokat uppföljningsmöte utgår de mötet.

För priser och mer info kring kostpaketen maila emma@crossfithalmstad.se