Uppvärmning
Dynamik och rörelse

Teknik
Genomgång av MetCons.

MetCon 1
DT
5 rundor av:
– 12 Marklyft (70/50kg)
– 9 Hang Power Clean (70/50kg)
– 6 Push Jerk (70/50kg).

Timecap 14min

MetCon 2
Karen
– 150 Wallballs (10/6kg)
Timecap: 14min

Vävnadsunderhåll
Lårsmash mmmm