A.

Var 5:e minut i 30min (5 set), gör följande:
* Alternerade enhands Kettlebellswing + 2 utfall med kettlebellen ovan huvud x 6 reps.
* 12 Hollow Rock.
* 12 Pull-ups.
* Spring 200m med medicinboll.

B.
* 6 och 6 gör 40 rygglyft vardera på GHD:n.

Vävnadsunderhåll

Tennisboll skuldermuskler.