The Open är igång och Patrik Jakobsson fixade ihop en film på hur våra atleter kämpade sig igenom den under fredagspasset!
Open är en onlinetävling över hela världen där alla gör samma workouts med samma standards (indelat i åldersgrupper).
Tävlingen ger ut en ny workout per vecka i 5 veckor.

Läs mer här.

Workout 19.1

Complete as many rounds as possible in 15 minutes of:
19 wall-ball shots
19-cal. row

Men throw 20-lb. ball to 10-ft. target