A.
Var 3:e minut i 18 minuter (6set)
Front Squat x 3 reps

Bygg upp till dagens tunga 3 reppare.

B.
Var 4:e minut i 12 minuter (3set)
– 10 Strikta pull-ups
– 25 Kettlebell Swings (32/24 kg)
– 50 Air Squats