A:
Smash av insida lår med foamroller.

B.
Varannan minut i 6 minuter (3 sets):
– Gående Utfall med kettlebells x 20 steg
Gå gärna tyngre för varje runda.

C.
AMRAP 5 min av:
– 20 Double-Unders
– 10 Air Squats

– Vila 1 min –

AMRAP 5 min av:
5 Half Man-Maker
10 Box Jumps (24″/20″)

– Vila 1 min –

AMRAP 5 min av:
– 5 Toes to Bar
– 10 Armhävningar