A: Uppvärmning

B: EMOM 12 min
* 2 Cleans (bygg till dagens tyngsta)

C: Hero WOD ”Carse”

21-18-15-12-9-6-3 för reps av:
* 43kg Squat clean
* Double Unders
* 84kg Marklyft
* Box Jumps (24)

Varje runda börjat med 50m Bearcrawl

Kapow!